لطفا چند لحظه صبر نمائید

voip

ویپ(voip)چیست؟
Voice Internet Protocolبه معنای صدا روی اینترنت می باشد وبه طور رایج تر خدمات تلفن روی شبکه اینترنت به عنوان رسانه انتقال برای تماس تلفنی و ارسال داده های صوتی نیزاستفاده شود.این فناوری که به اختصار voipخوانده میشود دانشی است که سیگنال های آنالوگ رابه دیتاهای دیجیتالی تحت فضای وب تبدیل می کند.به زبان ساده تر،بااستفاده ازویپ،میتوان تماس ها رابه جای تلفن،ازطریق اینترنت برقرارکرد.واژه ی تلفن اینترنتی،ساده ترین تعریف برای فناوری ویپ می باشد.

مزایا وامکانات ویپ
ویپ که به تلفن اینترنتی نیز معروف است درمقایسه با تلفن های آنالوگ ومعمولی مزایای بسیاری دارد که برخی از آنها عبارتند از:

  • هزینه پایین مکالمه

  • کاهش هزینه های راه اندازی ونگهداری شبکه ارتباط تلفنی

  • امکان دورکاری کارکنان سازمان

  • امکان استفاده ویپ ازطریق کامپیوتر وسافت فون بدون نیاز به تلفن ip

  • پشتیبانی ازکلیه امکانات مخابراتی موجود و ارائه خدمات مطابق برفناوری روز

  • قابلیت برنامه نویسی برروی گوشی های هوشمند تلفن همراه

  • امکان ترکیب کارکرد های صدا ودیتا

  • امکان برگزاری ویدئوکنفرانس صوتی وتصویری

ویپ چگونه کار می کند؟
روش اول(ATA gateway)
یکی ازساده ترین روش های استفاده ازویپ استفاده از(Analog Telephone Adaptor)ATAویا gatewayاست.شما میتوانید با استفاده از این ابزار تلفن آنالوگ فعلی تان رابه تلفن ipتبدیل کنید.
ارتباط ویپ با اتصال handsetاستاندارد به ATAواتصالATAبه کامپیوترویا اینترنت برقرار میگردد.ATAسیگنال آنالوگ را از تلفن های معمولی میگیرد وآن را به سیگنال دیجیتال جهت انتقال دربستر شبکه اینترنت آماده می کند.باپرداخت هزینه ماهانه به شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی ارتباط تلفنی خود را ازطریق سیستم ویپ برقرارکنید.
روش دوم(IP phones)
این handsetها به جای اتصال های استاندارRJ11،دارای    RJ45 Ethernet هستند.تلفن های ipتمام نرم افزارها و سخت افزارهای لازم برای برقراری ارتباط ویپ رابه صورت built-inدارند.
روش سوم(کامپیوتر به کامپیوتر)
این روش مقرون به صرفه ترین روش استفاده از تکنولوژی ویپ است.امکاناتی که شما نیاز دارید تابتوانیداز این روش استفاده کنید یک میکروفن،بلندگو،یک کارت صدای مناسب واینترنت پرسرعت است.شما میتوانید باتهیه نرم افزار از یک شرکت عرضه کننده خدمات ویپ وپرداخت هزینه ماهانه به شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی،ارتباط تلفنی خود را ازطریق سیستم ویپ برقرارکنید.

مقایسه 0 انصراف